Start
     Start     |     O firmie    |     Produkty    |     Usługi    |     Działy    |     Referencje    |    Certyfikaty    |   Kontakt 
Sygnalizator zakłóceń

Katalog: ZSC04s10
[pobierz]

DTR: ZSC04s10
[pobierz]

Karta zamówienia:
KARTA_ZAM
[pobierz]

Opisy ZSC04s10:
OPISY_ZSC04s10
[pobierz]
ZSC04s10 - mikroprocesorowy sygnalizator zakłóceń

Dane techniczne:

 • Ilość sygnałów:
  - podstawowa 10
  - każdy sygnał powielony   stykiem
 • napięcie wejścia alarmu:
  24,110,220,230V DC/AC
 • napięcie zasilające podstawowe:
  220V DC, 230V AC
 • zakres temp. pracy:
  -4 do +30°C
 • wilgotność powietrza:
  <80%
 • wymiary
  (112 x 122,5 x 235 mm)

Urządzenia sygnalizacji centralnej ZSC04s10 służa do odzwierciedlenia sygnałów alarmowych, zakłóceniowych, stanów pracy zabezpieczeń, w postaci informacji optycznej i akustycznej w celu powiadomienia personelu o zaistniałym zdarzeniu. Sygnalizacja centralna ZSC04s10 znajduje szerokie zastosowanie w energetyce oraz przemyśle spełniając rolę urządzenia o charakterze moniturującym pracę znajdujących się tam urządzeń.
Działanie ZSC 04 s10 opiera się na układzie programowalnym reagującym na zmianę stanu wejść XS1...XS10 poprzez wprowadzenie sygnału napięciowego (24, 110, 220V DC), 230V AC lub innego napięcia po uprzednim uzgodnienu. Sygnały te są wzjemnie separowane (są to wejścia przekaźnikowe)
Pobudzenie jednego z torów wejściowych powoduje uruchomienie światła migowego w tym torze i jest to światło migowe szybkie (okres trwania 0.2 s) i trwa ono do momentu zauważenia alarmu przez obsługę (skasowanie alarmu) lub do momentu zaniku sygnału napieciowego pobudzającego na wejściu.
Jeżeli zanik sygnału pobudzającego wystąpił przed skasowaniem alarmu przez obsługę (przy krótkotrwałych zdarzeniach) spowoduje to uruchomienie światła migowego w torze alarmu i będzie to swiatło migowe wolne (okres trwania 0.4 s) i trwa do momentu skasowania alarmu przyciskiem.
Jeżeli skasowanie alarmu nastąpiło przed zanikiem sygnału pobudzającego następuje załączenie światła ciągłego trwającego do chwili zaniku sygnału pobudzającego na wejściu. Pobudzenie toru akustycznego XAL następuje w chwili pojawienia się sygnału pobudzającego na wejściu do chwili skasowania alarmu przez obsługę lub do chwili zaniku sygnału pobudzającego na wejściu.
Pobudzenie toru może następować w zależności od ustawionego trybu poprzez zanik lub pojawienie się napicia na wejściu.
Kasowanie sygnału alarmu odbywa się poprzez przycisk "KASOWANIE", natomiast test sygnalizatorów optycznych poprzez przycisk "TEST" - front kasety.

     Copyright ZIAD-Katowice Spółka z o.o.     |     Aktualizacja: 30.12.2013    |    e-mail: Administrator strony