Start

Produkty firmy:

Rozdzielnice niskiego napięcia AC [więcej]
Rozdzielnice potrzeb własnych napięcia zmiennego. Tablice rozdziału energii do budynków. Układy SZR.

Rozdzielnice niskiego napięcia DC  [więcej]
Rozdzielnice potrzeb własnych napięcia stałego. Szafy i stojaki na baterie

Rozdzielnice niskiego napięcia GW  [więcej]
Rozdzielnice potrzeb własnych napięcia gwarantowanego.

Systemy szaf modułowych  [więcej]
Rozdzielnice potrzeb własnych napięcia stałego, zmiennego i gwarantowanego, w postaci układów modułowych. Układy SZR.

Zespół sygnalizacji centralnej ZSC14  [więcej]
Układy sygnalizacji centralnej ZSC 14. Szafy sygnalizacyjne. Układy zbierania danych dla systemów nadzoru.

Zespół sygnalizacji ZSC04s10  [więcej]
Układy sygnalizacji ZSC 04s10. Szafy sygnalizacyjne. Układy zbierania danych dla systemów nadzoru.

Szafy sterowania i automatyki  [więcej]
Szafy sterowania dla systemów automatyki. Szafy falowników i softstartów.

Szafy zabezpieczeń  [więcej]
Szafy zabezpieczeń linii, transformatorów dla sieci energetycznych.

Szafy sygnalizacji centralnej  [więcej]
Szafy koncentratorów danych. Szafy sygnalizacji centralnej

Szafy i szafki pomiaru energii  [więcej]
Szafy pomiarów energii podstawowych i rezerwowych. Szafki licznikowe dla odbiorców indywidualnych.

Rezystory uziemiające, wymuszające, dociążające  [więcej]
Rezystory uziemiające transformatorów. Rezystory wymuszające składową stałą. Rezystory dociążające przekładniki napięciowe i prądowe.

Szafy kablowe  [więcej]
Zewnętrzne szafy i szafki kablowe. Przyłącza zewnętrzne budynków


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Katalogi

PW_AC_01PW_DC_01PW_GW_01


PW_M_01ZSC14
ZSC14_DTR


ZSC04s10
ZSC04s10_DTR


AU_01ZAB_01SYG_01


PE_01REZ_01_uziem
REZ_02_wymusz
REZ_03_dociazSZK_01

Rozmiar pliku

3,67 KB3,26 KB2,72 MB


1,22 MB1,72 MB
2,32 MB


3,06 MB
1,49 MB


1,87 KB4,55 MB3,89 MB


2,87 MB2,58 MB
4,28 MB
1,17 MB1,86 MB
     Copyright ZIAD-Katowice Spółka z o.o.     |     Aktualizacja: 01.02.2019    |    e-mail: Administrator strony