Start

ZIAD-Katowice Sp. z o.o.
jest firmą inżynierską działającą w branży elektroenergetycznej oraz budowlanej w zakresie dostaw aparatury elektrycznej, systemów zasilania, sterowania i zabezpieczeń. Jesteśmy jednym z czołowych dostawców urządzeń dla energetyki. Jako firma inżynierska możemy zaoferować indywidualne rozwiązania dla każdego problemu. Dokładamy wszelkich starań, by poprzez częsty i bezpośredni kontakt z klientami, być jak najbliżej ich problemów, a przez to proponować zawsze skuteczne i profesjonalne rozwiązania techniczne, technologiczne czy organizacyjne.
Stała współpraca z wieloma instytutami polskich uczelni technicznych oraz instytucji naukowych, a także wiodącymi w dziedzinie elektroenergetyki firmami zagranicznymi, umożliwia naszym pracownikom stały dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz nowych, bardziej efektywnych form organizacji pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym naszym produktom i usługom.
Firma ZIAD Katowice Spółka z o.o. jest kontynuatorem działalności służb technicznych dawnych Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego skąd wywodzi się część doświadczonej kadry. Po restrukturyzacji Okręgów Energetycznych 1989r. kadra techniczna zasiliła ZIAD Bielsko Biała, który był jednym z zakładów dawnego Okręgu. Jednostka ta rozwinęła działalność dotychczasowego ośrodka szkoleniowego o nową gamę wyrobów i usług. W wyniku kolejnej reorganizacji przedsiębiorstwa w 1997r., która miała na celu stopniową prywatyzację zakładu powstało przedsiębiorstwo państwowe ZIAD Katowice. Efektem przekształceń własnościowych firmy było powstanie w lipcu 2001 roku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PSAE ZIAD Katowice, która kontynuowała działalność przedsiębiorstwa państwowego ZIAD Katowice w części dotyczącej produkcji i usług branży elektroenergetycznej. W roku 2003 firma wdrożyła system zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001-2000. W listopadzie 2005 roku firma uzyskała certyfikat ISO 9001-2000 po audycie przeprowadzonym przez TUV NORD. W 2008 roku w związku z pozyskaniem nowego inwestora zagranicznego nastąpiła konsolidacja firm pod szyldem ZIAD Katowice Spółka z o.o. stanowiąc o ciągłości działań firmy na rynku.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zarząd
40-056 Katowice
ul. Jordana 25


Status prawny:
ZIAD Katowice jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295498, REGON: 240764160
NIP: 954 26 15 180
     Copyright ZIAD-Katowice Spółka z o.o.     |     Aktualizacja: 28.10.2019    |    e-mail: Administrator strony