Start

Działy firmy:

Zarząd
tel. (0-32) 204 99 44 wew.20
zarzad@ziad.katowice.pl

Pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością
tel. (0-32) 204 99 44 wew.16
iso@ziad.katowice.pl

Księgowość
tel. (0-32) 255 23 74
ksiegowosc@ziad.katowice.pl

Kadry
tel. (0-32) 255 23 74
kadry@ziad.katowice.pl

Marketing
tel. (0-32) 204 99 44 wew.17
marketing@ziad.katowice.pl


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Dział projektowy
tel. (0-32) 204 99 44 wew.16
projektowanie@ziad.katowice.pl

Produkcja
tel. (0-32) 204 99 44 wew.13
produkcja@ziad.katowice.pl

Laboratorium
tel. (0-32) 204 99 44 wew.10
labolatorium@ziad.katowice.pl

Zaopatrzenie
tel. (0-32) 204 99 44 wew.12
zaopatrzenie@ziad.katowice.pl
     Copyright ZIAD-Katowice Spółka z o.o.     |     Aktualizacja: 01.02.2019    |    e-mail: Administrator strony